Specialismen

Foto Adviseur Ondernemingsraad

Pensioen

Eén van mijn specialismen is pensioen. Jarenlang ben ik financieel adviseur geweest en heb ik met veel plezier individueel pensioen geadviseerd. Daarnaast heb ik in de pensioencommissie van een grote verzekeraar gezeten. De pensioencommissie had als opdracht het harmoniseren van 7 pensioenregelingen. Dit was een opdracht waar ik bijna twee jaar aan gewerkt heb. Verder heb ik het diploma Pensioenpraktijk op zak. Met veel passie en gedrevenheid geef ik graag advies aan ondernemingsraden over het onderwerp pensioen.

Reorganisatie

Jaren geleden was het onderwerp van mijn scriptie verandermanagement. Verandermanagement gaat over het veranderen van organisaties en is nauw verbonden met en bijna hetzelfde als reorganiseren. Vanaf het moment dat ik het onderwerp gekozen had, is het mij steeds meer gaan interesseren. Er zijn ontzettend veel boeken over geschreven en het lijkt erop alsof iedereen zijn eigen theorie over reorganiseren heeft. Helaas heb ik in veel publicaties gelezen dat ongeveer 80% van de reorganisaties niet succesvol is. Laat mij jou helpen de reorganisatie waar jouw ondernemingsraad advies of instemming voor verleent niet tot de 80% mislukkingen hoort maar tot de 20% succesvolle reorganisaties. Want als ondernemingsraad kun je veel invloed op een reorganisatie uitoefenen. Samen met jou ga ik die uitdaging graag aan en zorgen we voor een succesvolle reorganisatie waarin zowel de belangen van de werknemers als de belangen van de onderneming tot hun recht komen.

Fusie

Ervaring met het onderwerp fusie deed ik als eerst op als lid van de fusiecommissie van de ondernemingsraad van een grote verzekeraar. Een grote rol spelen bij de fusie van twee verzekeraars was een prachtige taak. Ook bij een fusie is het sociaal plan erg belangrijk. Sommige werknemers hebben dankbaar gebruik kunnen maken van het sociaal plan. Als ik de uitwerking van mijn inspanningen in de praktijk zie dan geeft mij dat veel voldoening. Vooral als werknemers echt profijt hebben van de afspraken die je met de directie hebt gemaakt. Want daar doe je het uiteindelijk voor, voor die werknemer die het werk van de ondernemingsraad waardeert en je complimenten geeft voor het resultaat dat je als fusiecommissie hebt bereikt.