Specialismen

Adviseur Ondernemingsraad
Adviseur Ondernemingsraad

De prijs van een second opinion ligt tussen € 795,09 en € 1.055,00.

Collectief Ontslag

Als trainer geef ik trainingen over collectief ontslag. En dan merk je wat een grote impact een collectief ontslag op een onderneming kan hebben. Niet alleen de medewerkers die ontslagen worden hebben het moeilijk, maar ook de medewerkers die achterblijven. Zij moeten collega’s missen waar zij jaren en misschien wel decennia mee samengewerkt hebben. Daarom is het proces van de eerste geruchten over een collectief ontslag tot aan het werkelijk uitvoeren erg belangrijk. Het menselijke aspect mag niet ontbreken.

Een OR kan zichzelf onder andere het volgende afvragen:

  1. Wordt de noodzaak van het collectief ontslag voldoende aangetoond?
  2. Is de financiële onderbouwing voldoende, helder en duidelijk?
  3. Zijn de zachte en harde personele gevolgen voldoende weergegeven?
  4. Is de correctiefactor transitievergoeding voldoende?
  5. Is outplacement op een goede manier vastgelegd?
  6. Kan het sociaal plan beter?
  7. Is het advies van de OR goed geformuleerd en goed onderbouwd?
  8. Is het advies van de OR juridisch gezien steekhoudend?

Fusie

Ervaring met het onderwerp fusie deed ik als eerst op als lid van de fusiecommissie van de ondernemingsraad van een grote verzekeraar. Een grote rol spelen bij de fusie van twee verzekeraars was een prachtige taak. Ook bij een fusie is het sociaal plan erg belangrijk. Sommige werknemers hebben dankbaar gebruik kunnen maken van het sociaal plan. Als ik de uitwerking van mijn inspanningen in de praktijk zie dan geeft mij dat veel voldoening. Vooral als werknemers echt profijt hebben van de afspraken die je met de directie hebt gemaakt. Want daar doe je het uiteindelijk voor, voor die werknemer die het werk van de ondernemingsraad waardeert en je complimenten geeft voor het resultaat dat je als fusiecommissie hebt bereikt.

Pensioen

Eén van mijn specialismen is pensioen. Jarenlang ben ik financieel adviseur geweest en heb ik met veel plezier individueel pensioen geadviseerd. Daarnaast heb ik in de pensioencommissie van een grote verzekeraar gezeten. De pensioencommissie had als opdracht het harmoniseren van 7 pensioenregelingen. Dit was een opdracht waar ik bijna twee jaar aan gewerkt heb. Verder heb ik het diploma Pensioenpraktijk op zak. Met veel passie en gedrevenheid geef ik graag advies aan ondernemingsraden over het onderwerp pensioen.

Reorganisatie

Jaren geleden was het onderwerp van mijn scriptie verandermanagement. Verandermanagement gaat over het veranderen van organisaties en is nauw verbonden met en bijna hetzelfde als reorganiseren. Vanaf het moment dat ik het onderwerp gekozen had, is het mij steeds meer gaan interesseren. Er zijn ontzettend veel boeken over geschreven en het lijkt erop alsof iedereen zijn eigen theorie over reorganiseren heeft. Helaas heb ik in veel publicaties gelezen dat ongeveer 80% van de reorganisaties niet succesvol is. Laat mij jou helpen de reorganisatie waar jouw ondernemingsraad advies of instemming voor verleent niet tot de 80% mislukkingen hoort maar tot de 20% succesvolle reorganisaties. Want als ondernemingsraad kun je veel invloed op een reorganisatie uitoefenen. Samen met jou ga ik die uitdaging graag aan en zorgen we voor een succesvolle reorganisatie waarin zowel de belangen van de werknemers als de belangen van de onderneming tot hun recht komen.