Spaarregeling | Art. 27:1.a WOR

spaarregeling - instemmingsrecht
spaarregeling - instemmingsrecht

De spaarregeling in de WOR. Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

Wat is een spaarregeling?

Een spaarregeling zorgt ervoor dat je een deel van je bruto loon kunt sparen. Dit deel wordt door de werkgever van je loon ingehouden en op een aparte spaarrekening gestort.

Spaarloonregeling

Voorheen werd het van je bruto loon ingehouden geld gestort op een spaarloonrekening. Daar moest het geld minimaal vier jaar vast staan. De rente over dit geld was vrijgesteld. Maar helaas heeft de overheid deze regeling in 2012 afgeschaft.

Levensloopregeling

Je kon tot maximaal 12% van je bruto loon sparen. Dat geld kon je gebruiken om een verlof op te nemen van maximaal 2,1 jaar. Maar, helaas, is ook deze spaarregeling in 2012 door de overheid afgeschaft.

Bijspaarregeling

Gelukkig is dit een regeling die (nog) niet afgeschaft is. Ik schrijf (nog), omdat ik de overheid wat betreft spaarregelingen niet echt betrouwbaar vind. Op deze pagina noem ik slechts twee regelingen die afgeschaft zijn, maar er zijn nog wel meer regelingen te noemen. Zodra een regeling erg populair wordt, dan gaat het de overheid te veel geld kosten en wordt de regeling afgeschaft.

Maar goed, de bijspaarregeling is nog wel mogelijk.

Wat is een bijspaarregeling?

Een bijspaarregeling regelt dat je extra mag sparen voor je pensioen, als je via de werkgever te weinig pensioen opbouwt. De werkgever kan extra pensioenpremie op het salaris inhouden, voor zover deze pensioenpremie binnen de fiscale ruimte valt. Deze fiscale ruimte kun je door een adviseur laten berekenen. De extra pensioenpremie komt ten laste van je bruto salaris, waardoor je een fiscaal voordeel geniet.

Niet bij elke werkgever is het mogelijk om gebruik te maken van deze spaarregeling. In de pensioenregeling van de werkgever kan de mogelijkheid om bij te kunnen sparen geboden worden.

Nadelen bijspaarregeling

Je geld wordt in de pensioenregeling van de werkgever gelegd. Nu kan het zo zijn dat je pensioen komt te vervallen bij overlijden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij sommige pensioenen die bij verzekeraars zijn ondergebracht. Het gevolg is dat je extra ingelegde geld niet ten gunste komt van je nabestaanden, maar op de rekening van de verzekeraar gestort wordt. Dat is een nadeel waar je goed over na moet denken. Vraag daarom eerst je werkgever of dit ook van toepassing is bij jouw pensioenregeling.

Het geld kun je niet gebruiken voor andere doeleinden, dan het opbouwen van pensioen.

Voordelen bijspaarregeling

Voor zover je fiscale ruimte dit toelaat kun je de extra pensioen premie fiscaal voordelig sparen. Dat wil zeggen dat de werkgever de premie van je bruto salaris af mag trekken. Als je pensioen tot uitkering komt, moet je wel inkomstenbelasting over de uitkeringen betalen.

Na aanmelding gaat het sparen geheel automatisch. En dat is voor veel mensen voordelig. Je hebt er geen omkijken meer naar.