Second opinion

De prijs van een second opinion ligt tussen € 795,09 en € 1.055,00.

Soms krijg je als ondernemingsraad een adviesaanvraag, een instemmingsaanvraag of documenten te beoordelen waarbij je graag wat hulp kunt gebruiken. Dan is het handig als je een second opinion van een adviseur kunt vragen. Dit kun je doen door onderstaand formulier in te vullen. Binnen twee werkdagen ontvang je een vrijblijvende offerte per e-mail.

Formulier vrijblijvende offerte second opinion

Een second opinion bestaat uit twee documenten, namelijk de second opinion en een concept reactie. Hieronder tref je een voorbeeld waarbij de bestuurder aangaf dat de slechte financiële situatie de oorzaak is van het voornemen 34 medewerkers te ontslaan.
Voorbeeld Second Opinion | Voorbeeld Concept Reactie

Collectief Ontslag

Bij een adviesaanvraag collectief ontslag controleer ik bijvoorbeeld of de werkgever:

 • de oorzaak van de slechte financiële situatie helder en inzichtelijk presenteert en toelicht;
 • concreet feiten en omstandigheden benoemt waaruit de
  bedrijfseconomische noodzaak blijkt.
 • aangeeft welk (totaal)bedrag minimaal bespaard moet
  worden om de onderneming weer financieel gezond te
  krijgen;
 • toelicht welke kostenbesparende maatregelen (anders
  dan personeelskosten) zijn of worden genomen en om
  welke bedragen het gaat;
 • een onderbouwing geeft van het minimaal te bezuinigen
  bedrag op de personeelskosten;
 • het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen aangeeft
  en toelicht waarom juist dit aantal;
 • benoemt welke functie(s) daardoor komen te vervallen en
  toelicht waarom juist die functies vervallen;
 • toelicht hoe de eventueel resterende werkzaamheden
  worden verdeeld.

Ik controleer niet alleen het bovenstaande. Maar ik geef ook een toelichting, ik trek conclusies uit de informatie die de werkgever verstrekt en ik draag oplossingen aan.

Ik kan mij voorstellen dat je na mijn second opinion nog vragen hebt. Deze kun je per e-mail aan mij stellen. Tot drie maanden na ontvangst van mijn second opinion heb je recht op ondersteuning per e-mail.


Mocht er een onderwerp zijn waar ik je geen second opinion over kan geven, dan kan ik je doorverwijzen naar een adviseur die daar wel kundig in is.