Second Opinion Adviesaanvraag OR Collectief Ontslag

second opinion adviesaanvraag or collectief ontslag
second opinion adviesaanvraag or collectief ontslag

De prijs van een second opinion ligt tussen € 795,09 en € 1.055,00.

Er is een moeilijke tijd voor de onderneming aangebroken. De onderneming heeft het zelfs zo zwaar dat de bestuurder zich genoodzaakt ziet een behoorlijk aantal medewerkers te moeten ontslaan. Dan ligt er een pittige taak klaar voor de ondernemingsraad. Als je het mij vraagt is een adviesaanvraag OR collectief ontslag één van de meest zware taken die een ondernemingsraad moet volbrengen.

Je kunt ter ondersteuning een adviseur inhuren. Maar een adviseur voor het hele traject inhuren gaat behoorlijk in de papieren lopen. Voor je het weet ben je aan de ondersteuning door een adviseur een paar duizend euro kwijt. En dat terwijl de onderneming al zo slecht draait. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je daarom zonder ondersteuning de taak wilt uitvoeren.

Oké, je hebt besloten om zonder ondersteuning van een adviseur de taak uit te voeren. Meerdere OR-leden gaan zich verdiepen in de stof en doen de nodige kennis op over de Wet Melding Collectief Ontslag, het sociaal plan en alle informatie die verder nodig is. Je pakt er een adviesaanvraag OR voorbeeld bij en ontwerpt eventueel een stappenplan OR adviesaanvraag.

Het hele stappenplan is doorlopen en je bent klaar om te reageren op de adviesaanvraag ondernemingsraad collectief ontslag. Dan begin je te twijfelen. Hebben wij alles wel goed gedaan? Klopt het juridisch gezien allemaal wel? Kunnen we niet een beter sociaal plan uitonderhandelen? En misschien nog tal van andere vragen. Dan is het prettig dat je bij mij een second opinion kunt aanvragen.

Vrijblijvende offerte second opinion adviesaanvraag collectief ontslag

Een second opinion bestaat uit twee documenten, namelijk de second opinion en een concept reactie. Hieronder tref je een voorbeeld waarbij de bestuurder aangaf dat de slechte financiële situatie de oorzaak is van het voornemen 34 medewerkers te ontslaan.
Voorbeeld Second Opinion | Voorbeeld Concept Reactie

Wat kun je verwachten van mijn second opinion?

Je krijgt van mij een goed onderbouwd antwoord op onder andere de volgende vragen:

  1. Wordt de noodzaak van het collectief ontslag voldoende aangetoond?
  2. Is de financiële onderbouwing voldoende, helder en duidelijk?
  3. Zijn de zachte en harde personele gevolgen voldoende weergegeven?
  4. Is de correctiefactor transitievergoeding voldoende?
  5. Is outplacement op een goede manier vastgelegd?
  6. Kan het sociaal plan beter?
  7. Is het advies van de OR goed geformuleerd en goed onderbouwd?
  8. Is het advies van de OR juridisch gezien steekhoudend?

Als er verbeterpunten zijn, dan geef ik uiteraard ook aan hoe je die kan verbeteren.

Ik kan mij voorstellen dat je na mijn second opinion nog vragen hebt. Deze kun je per e-mail aan mij stellen. Tot drie maanden na ontvangst van mijn second opinion heb je recht op ondersteuning per e-mail.