Spaarregeling | Art. 27:1.a WOR

spaarregeling - instemmingsrecht

Dit artikel gaat over het instemmingsrecht dat van toepassing is op het vaststellen, wijzigen of intrekken van een spaarregeling. Je vind in dit artikel antwoorden op de volgende vragen. Wat is een spaarregeling? Wat is een spaarloonregeling? Wat is een levensloopregeling? En ten slotte ga ik wat uitgebreider in op de spaarregeling die nog wel mogelijk is, namelijk de bijspaarregeling.

Winstdelingsregeling | Art. 27:1.a WOR

winstdelingsregeling - instemmingsrecht

Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen. Wat is een winstdelingsregeling? Is instemmingsrecht altijd van toepassing als de bestuurder de winstregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken? Wat zijn de voordelen van een winstdelingsregeling? Welke kennis moet de ondernemingsraad hebben? Wat staat er zoal in een winstdelingsregeling? en Welke variabelen kunnen er meespelen?

Pensioenovereenkomst | Art. 27:1.a WOR

pensioenovereenkomst - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;


Er zijn 3 soorten pensioenovereenkomsten:

  • uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
  • kapitaalovereenkomsten;
  • premieovereenkomsten, zoals de beschikbarepremieregeling.

Beloningssysteem | Art. 27:1.c WOR

beloningssysteem - instemmingsrecht

Voor veel ondernemingsraden is het vrij duidelijk wanneer er sprake is van intrekking of vaststelling van een beloningssysteem. Vaststelling van een beloningssysteem vind plaats wanneer er geen beloningssysteem was en er een beloningssysteem ingevoerd wordt. Intrekking van een beloningssysteem vind plaats als er een beloningssysteem is en deze wordt opgeheven. Een OR heeft vaak meer moeite met de wijziging van een beloningssysteem.