Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR

Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR

Een OR-lid is betrokken bij een aantal incidenten. De voorzitter van de ondernemingsraad heeft het betreffende OR-lid aangesproken op zijn gedrag. Maar tijdens een overlegvergadering deed het OR-lid een aantal racistische uitspraken. Dit was voor zowel de voorzitter van de OR als de bestuurder de druppel die de emmer deed overlopen. Zij verzoeken dan ook het OR-lid uit te sluiten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad. De zaak is uiteindelijk bij de Hoge Raad gekomen en die heeft het verzoek verworpen. In dit artikel tref je de gehele jurisprudentie.

Adviesrecht & Vrijheid Ondernemen

adviesrecht vrijheid ondernemer

Jurisprudentie over adviesrecht en de vrijheid van ondernemen. Uit dit vonnis blijkt dat het gerechtshof slechts marginaal toetst welke visie de juiste is of welke organisatievorm het beste past bij de onderneming. De OK gaat dus niet op de stoel van de ondernemer zitten en bepalen welke zienswijze de beste is. De OK beoordeelt of een besluit in alle redelijkheid is genomen en of aan de vereisten in de WOR is voldaan. In dit artikel vind je de gehele uitspraak.

Lager pensioen na instemming van de OR?

lager pensioen instemming

Jurisprudentie over een werkneemster die lager pensioen kreeg dan verwacht. De ondernemingsraad had volgens de ondernemer destijds instemming verleend. Maar de ondernemer kon dit niet bewijzen. Daarnaast heeft de werkgever de werknemer een nieuw arbeidscontract laten tekenen terwijl dit niet nodig was. Ook heeft de werkgever de werknemer niet adequaat geïnformeerd over de wijziging in het pensioen. De rechter oordeelde in het voordeel van de werknemer.