OR – Ondernemingsraad

ondernemingsraad OR

Een OR of ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan in ondernemingen met meer dan 50 medewerkers. Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. En kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen