Adviesrecht & Vrijheid Ondernemen

adviesrecht vrijheid ondernemer

Jurisprudentie over adviesrecht en de vrijheid van ondernemen. Uit dit vonnis blijkt dat het gerechtshof slechts marginaal toetst welke visie de juiste is of welke organisatievorm het beste past bij de onderneming. De OK gaat dus niet op de stoel van de ondernemer zitten en bepalen welke zienswijze de beste is. De OK beoordeelt of een besluit in alle redelijkheid is genomen en of aan de vereisten in de WOR is voldaan. In dit artikel vind je de gehele uitspraak.

WOR Adviesrecht OR | Artikel 25-26

WOR Adviesrecht OR

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot: overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;