Arbeids- en rusttijdenregeling | Art. 27:1.b WOR

arbeids- en rusttijdenregeling
arbeids- en rusttijdenregeling

De arbeids- en rusttijdenregeling in de WOR. Artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een arbeids- en rusttijdenregeling.

Wat is een arbeids- en rusttijdenregeling?

Dat is een regeling waarin de werktijden en de rusttijden geregeld zijn.

Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden?

Je mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In jouw cao kunnen afwijkende regels staan.

Maximaal aantal uren werktijd

In de Arbeidstijdenwet staat dat je niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar je mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld maximaal 48 uur per week werken. Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Beroepen met afwijkende werktijden en rusttijden

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden en rusttijden. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing.

Rijtijden en rusttijden vrachtwagenchauffeurs

Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Wettelijk recht op rust

Voor de rust na jouw werktijd gelden de volgende regels:

Na een werkdag mag je minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur. De wekelijkse rust mag je ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft je niet aaneengesloten te nemen. Je kan deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

Speciale regels voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen

In de Arbeidstijdenwet staan aparte regels voor werk- en rusttijden voor:

kinderen van 13 en 14 jaar;
kinderen van 15 jaar;
jongeren van 16 en 17 jaar;
zwangere of pas bevallen vrouwen.

Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk?

Er zijn regels voor uw pauzes en rusttijden. Zo heb je recht op pauze als je langer dan 5,5 uur werkt. In jouw cao kunnen afwijkende regels staan, bijvoorbeeld over doorbetaling tijdens pauze.

Hoe lang en hoe vaak pauze


Voor jouw pauzes gelden de volgende regels:

Als je langer dan 5,5 uur werkt, heb je volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. Je mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als je langer dan 10 uur werkt, heb je volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag je splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.
Heb je een cao (of bedrijfsregeling) waarin iets is geregeld over pauzes? Dan mag er in die cao van de wet worden afgeweken. Maar geldt nog steeds: minimaal 1 pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken. Je mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.


Werken zonder pauze

Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:

  1. Je werkt alleen en hebt geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.
  2. Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.
    Overigens moet dit wel in de cao of bedrijfsregeling staan. Of jouw werkgever moet hierover schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben gemaakt.

Doorbetaling tijdens pauzes

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werk je niet en heb je geen recht op loon. In jouw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.