Adviseur Ondernemingsraad
Adviseur Ondernemingsraad

Hallo, mijn naam is Roald Kleist. Als lid van de ondernemingsraad en later als lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad heb ik in vijf jaar veel opleidingen gevolgd en erg veel meegemaakt. Ik heb ervaring kunnen opdoen met een fusie, het harmoniseren van zeven verschillende pensioenregelingen, een herwaardering van functiegroepen, problemen met medewerkers, zware onderhandelingen en veel verschillende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Het werk heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan en daarom stel ik mij graag beschikbaar als adviseur ondernemingsraad.

De ondernemingsraad waar ik bestuurslid van was telde 11 leden en vertegenwoordigde ongeveer 500 medewerkers. Ik ben altijd zeer fanatiek geweest. Als er beleid werd geïntroduceerd deed ik de analyse van dit beleid en presenteerde dit aan de andere leden. Leden kenden mij als een kritisch analyticus. Naast het analyseren van de stukken schreef ik er altijd verbeterpunten bij. Want naar mijn mening mag je geen kritiek leveren als je zelf geen oplossing aan kan dragen. Het is namelijk erg makkelijk om kritiek te leveren. Het is veel moeilijker om een oplossing te bedenken. En daar gaat het om. Uiteindelijk een oplossing te bedenken die voor zowel de raad van bestuur als voor de ondernemingsraad plausibel is.

De meest uitdagende klus vond ik het harmoniseren van zeven pensioenregelingen. Destijds maakte ik deel uit van de pensioencommissie en was fanatiek deelnemer aan de vergaderingen. Omdat een pensioenregeling ontzettend veel geld kost ging het er bij de onderhandelingen stevig aan toe. Het ging om miljoenen euro’s. De belangen waren groot. In beginsel lagen de ondernemingsraad en de raad van bestuur mijlen ver uit elkaar. Maar uiteindelijk is er door twee jaar goed te onderhandelen een mooie en betaalbare pensioenregeling tot stand gekomen.

Samenvatting opleidingen:

08.2014Bachelor of Economics
01.2011Nemas Hoger Kader Management
08.2009Nemas Midden Kader Management
10.2009Employee Benefits
07.2008Pensioen Praktijk
11.2007 Erkend Financieel Adviseur

Nevenfuncties:


03.2010-06.2015: Lid Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Univé Dichtbij
Werkzaamheden: Toetsen voorstellen en jaarrekening van de directie aan de van toepassing zijnde wetsartikelen en de CAO. Daarnaast onderhandelen met de directie over verschillende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen.


03.2010-06.2015: Coördinator Levensverzekeringen
Werkzaamheden: Collega adviseurs opleiden en sturen in het adviseren van levensverzekeringen.


02.2013- 01.2015: Lid Pensioencommissie
Werkzaamheden: Wijzigen en harmoniseren van de 7 verschillende pensioenregelingen in samenwerking met de Raad van Bestuur.


02.2012-01.2013: Lid Fusiecommissie
Werkzaamheden: Voor- en nadelen van de fusie tussen Univé Dichtbij en Univé Midden tegen elkaar afwegen. Beoordelen van het due diligence report. Harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Opstellen van een sociaal plan.


06.2011- 12.2011: Lid Beoordelingscommissie Bezwaar Nieuw Functiewaarderingsstelsel
Werkzaamheden: Samen met het Hoofd HRM Univé en het Hoofd Financiën Univé Dichtbij beoordelen of een bezwaar gegrond is of niet.